ห่างตั้งสามสิบโล เขายังถ่ายกันชัดแจ๋ว เลย นี่ที่บ้านเรา … สามเมตรก็ไม่เห็นละ