มิ้นท์ ๆกังนัม ๕๕๕๕๕๕  OTLL สกิลวาดคอมโพสตกต่ำเรยชุ้นนน  #DN