Shut the fuck up when you talk to @RitaOra before I embarrass you. #WeGoHard