เฮียเดินไป พี่ฟางมองมา -////- #PF #kzdestiny #รูปไม่ชัดนะ