De grauwe kiekendieven zijn vertrokken, met achterlating van braakballen...Help uitpluizen wat ze deze zomer aten!