เต๋าพูดคุย ถายรูปกับพี่ๆ ทหาร #อยากจะมาไหม #GetTogether