@YuseriYusoff @eizwan @Keris7Lok @BroJinggo Lahir dan besau diPerak, tapi perjuangan di Selangor..