Para akong gigiyera sa color combination ng damit ko...coincidence? Char =))))