Thrillerkwizzz 248 Een makkie omdat het vrijdag is. Naar welke thriller verwijst deze foto? Noem ook naam auteur.