Dibagian punggung terdapat tulisan "IF YOU"RE NOT MANCHESTER UNITED FAN, FUCK YOU"  #UTDAPPRL