@stadsbeheer050 3 straatlantaarns werken deze niet! Oplossing: mag het licht aan?