Mungkahi ko lamang ay ang magpa-picture tayo… Jej photo with BobbyGuev yo! Till next time, sir! #yeahmen #theomen