เหยดดด #FlasCC มาเป็นวงแหวนเวทย์เลยเฮ้ย (ชื่อเก่าเค้า #Alchemy)