ปล. ทวิตเรื่องที่เล่า tablet หายนี่ มาทวิตตอนรับของคืนแล้วค่า เวลารับของคืนที่สถานีรถไฟสยาม ตามภาพ