ถึง counter นี้ แจ้งเหตุของหายกับเจ้าหน้าที่ไป จนท ก็ถามว่าทำอะไรหาย หายที่ไหน อย่างไร เราก็ตอบไป tablet หาย เธอถามว่าเคสสีอะไร เราตอบว่าแดง