Kalimot ko kinsa naghatag nako ani. #keychain #souvenir #davaocity