Toespraak Fred Teeven over geweld tegen hulpverleners. #Nationale #Hulpverlenersdag  
#Reddingsbrigade #Hoorn