Hey dear ikaw ang dahilan kung kaya may sakit ako ngayon:(( #sorethroat