เราเป็นทีมที่สร้างประเทศ เพราะ คุณค่าของประชาชนเป็นอันดับ 1 "อ.จา" #ICC #6oct #ศาลอาญาระหว่างประเทศ