redarmyusa

@redarmyusa

Volunteer Media for Red-Shirts...Democracy is my destination ! คลังข่าวคนเสื้อแดง ..ผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ ประชาชน !

เราเป็นทีมที่สร้างประเทศ เพราะ คุณค่าของประชาชนเป็นอันดับ 1 "อ.จา" #ICC #6oct #ศาลอาญาระหว่างประเทศ

Views 155

1332 days ago

เราเป็นทีมที่สร้างประเทศ เพราะ คุณค่าของประชาชนเป็นอันดับ 1 "อ.จา" #ICC #6oct #ศาลอาญาระหว่างประเทศ

0 Comments

Realtime comments disabled