เราจะมีหัวใจคู่กับพี่น้องเสื้อแดงตลอดไป "อ.จา" สิทธิการป้องกันตัวเองของประชาชนกับศาลอาญาระหว่างประเทศ. 
#ICC #6OCT #ศาลอาญาระหว่างประเทศ cc @ajarnjar