โหวตั้งใจฟัง อ.จา มากเลย ;") cc @ajarnjar สดขณะนี้ สิทธิการป้องกันตัวเองของประชาชนกับศาลอาญาระหว่างประเทศ. เอซียอัพเดท #ICC #6OCT #ศาลอาญาระหว่างประเทศ