Good night ;X #OneRepublic #RyanTedder #alone #Slp