I love the mascot! :) #we #got #spirit #eagles #assembly #senior