@iChattt @iBanKc ทางเข้าโรงแรมอยู่บนถนนวิทยุ ลงชั้น B1 วนซ้ายจะมีจุดโหลดของขึ้นชั้น 24 ชัดเจนสวยงามสไตล์ญี่ปุ่น #Okura