Thank you gadis-gadis konfiden UTHM, @harianmetro, Garnier & Kotex for the event!