iba den ang nakita ko sa WS ko early in the Morning!!! #safety??