Before I debate Obama & Romney, I'm going to make them switch hairdos. #worldchamp4prez
#debate #obama #romney