Viss skillnad mot vad @ComHemAB trådlösa router klarar av att leverera. Tidigare var hastigheten 10 Mbit #TimeCapsule