Happy Birthday Alex McCord! @mccordalex #HappyBirthdayAlex #RHONY ♡ (✿◠‿◠)