มาลองนั่ง #BRT ตั้งแต่วันนี้ บัตรแรบบิทใช้ร่วมกันได้แล้ว ส่วน #MRT อีกไม่นานเกินรอ