thanks to @RachelZoe for the red carpet dress! #TheCW #TribezaFashionShow