maglilinis lang kami.. pero ganito porma ko hahaha >:))))#CWTS