KALOKOHAN KO: Yung Sablay baller na bigay ng EB, ginawa kong Sablay ni Oble. :))))