I regret nothing. #TimeOfMyLife #NobodyPutsBabyInACorner