assingment sa  Math tinamad magsulat hahah #GETS  ☐☐☐