Sommige bosvakken zijn uitgegroeid en leveren geen #bijgroei van #hout meer. We oogsten en beginnen met nieuw #bos.