PIC: A little Caro / Aga love for #SmooshThursday #wozniacki #radwanska #wta