Yesterday w/ @RedBull3Style Crew @DjJazzyJeff215 @CosmoBaker @SkratchBastid @BigOnce @Hedspin  Photo: @eyeshotcha