ความสัมพันธ์ขยับเข้าใกล้เข้ามาแล้ว สังเกตจากหม้อหุงข้าวที่วางตรงเส้นแบ่งเขต #กูเรียน115มาไง #yesorno #Watching