บนเส้นทางว่างเปล่าที่เหงาเงียบ
ฉันย่างเหยียบก้าวไปด้วยใจฝัน
แม้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างในบางวัน
ด้วยในฝันไร้ใครที่ไหนแล

ความหนาวเหน็บเก็บกุมสุมดวงจิต
เพราะขาดมิตรคู่ใจให้แยแส
ก้าวเผชิญหมองหม่นขาดคนแคร์
เหมือนกระแสคลื่นซัดไร้หาดเกย

ต้องเปล่าเปลี่ยวหม่นหมองร้องครวญคร่ำ
โศกกระหน่ำมิซานิจจาเอ๋ย
หวังรักหวานซ่านสมภิรมย์เชย
แต่โธ่เอ๋ยรักมี ณ ที่ใด

นอนคนเดียวเปลี่ยวจิตพิษรักหนัก
สุดห้ามหักความฝันเคยหวั่นไหว
มันหลอนหลอกพอกกุมสุมจิตใจ
จนเผาไหม้หมดสิ้นที่ยินดี

จึงเอ่ยคำคร่ำครวญโหยหวนจิต
ด้วยเพลิงพิษแผลใจยากหน่ายหนี
เฝ้าวิงวอนอ้อนฟ้าได้ปรานี
แต่มิมีเมตตาจากฟ้าใด

นี่เป็นเพียงเสียงหม่นของคนทุกข์
ซึ่งเจ่าจุกจมจ่อมตรอมอาศัย
ราวเมฆฟ้ามืดหม่นท้นหทัย
ก้าวฝ่าไปโดดเดี่ยวเปลี่ยวลำพัง