dahil ayaw namin ng diet, kumain kami ng mga nasa el fili at noli mi. #Elias