Hoop op #prijs voor #molen de #regt, aldus de #dordtenaar