Andy Dufresne je znao kako se stvari postižu mailovima. Treba se ugledati na njega.