Luis Tosar, outside the Maria Cristina. #sanseb12 #donostia60 @sansebastianfes