#skolan #med #vänner #uch #jobba #måste #obekväm #stol