อ่ะ! รูปพี่แป้งอ่ะ @MaPleroro129 เหมือนพี่แกจะดูดีขึ้นทุกวันเลย