Massa silencis sobre el #11s2012 http://www.directe.cat/editorial/238919/massa-silencis-sobre-el-11s2012