Kat Dennings!!! :)  #Emmys #ERedCarpet. (Bakit ang taba na niya?)