อะไรคือการลากเส้นในโฟโต้ช็อปที่ทำมาชั่วโมงกว่า แล้วยังไม่เสร็จ #Analysis #LandTect #Willdie