Sa #Twitter ko muna to Ipapakita wag muna sa  Facebook :)